Търсене в сайта / Search

Актуално

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

pfizer logo detail

РАБОТА В ЧУЖБИНА

 
DOCTORS AND NURSES NEEDED TO WORK IN UK, IRELAND AND DUBAI
Банер
Банер

БЛС СТАРТИРА

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА
poster 70x50sm kampaniq za grip 2014 preview 11
 
Повече подробности тук:
 
 

Обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЩЕ ПОДПИШЕ ТЕКСТОВАТА ЧАСТ НА РАМКОВ ДОГОВОР-2015, ЦЕНИ И ОБЕМИ ОСТАВАТ ПОД ВЪПРОС
Събота, 20 Декември 2014 14:54

altТоку-що завърши 62-ри Извънреден събор на Българския лекарски съюз. Договорът се гласува в две части – текстова част с приложения и цени и обеми на медицинската дейност. Със 155 гласа Съборът даде мандат на ръководството за подписване на текстовата част с приложенията, 12 гласуваха „против”, а 4 бяха въздържали се. За подписването на цени и обеми мнозинството от делегатите гласува, че се дава мандат „само в случай, че исканията на БЛС, представени на преговорите с Надзора на касата, бъдат изпълнени в срок до 29 декември.” В противен случай, тази част от Рамковия договор няма да бъде подкрепена с подписите на БЛС.

Исканията на БЛС са следните:
1. В ПИМП
1.1. Да се заложат прогнозни обеми, близки до тазгодишното изпълнение, които биха дали разход при непроменени цени до заложените 178 млн. лв.
1.2. Завишение на цените, както следва:
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с една диагноза - от 9.00 на 9.50 лв.
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ с повече от една диагноза - от 9.50 на 10.50 лв.
Профилактични прегледи на лица над 18 г. - от 9.00 на 10.00 лв.
Така предложените цени завишават стойността на дейностите с около 4.975 млн. лв.
2. В СИМП.
2.1. Да се заложат прогнозни обеми, близки до тазгодишното изпълнение, които биха дали разход при непроменени цени до заложените 190 млн. лв.
2.2. Предлагаме да се увеличи цената на първичните прегледи от 18.00 на 19.00 лв.
Така предложените цени завишават стойността на дейностите с около 6.930 млн. лв.
2.3. Останалите средства до 10 млн. лв. да се използват за увеличаване на обемите чрез регулативните стандарти.
3. В МДД.
3.1. Да се заложат прогнозни обеми, близки до тазгодишното изпълнение, които биха дали разход при непроменени цени до заложените 70 млн. лв.
3.2. Предлагаме да се увеличат цените на всички изследвания от Пакет Рентгенология с 5 процента.
Така предложените цени завишават стойността на дейностите с около 1.000 млн. лв.
3.3. Останалите средства до 5 млн. лв. да се използват за увеличаване на обемите чрез регулативните стандарти.
4. В Болнична помощ.
4.1. Предлагаме да се увеличат цените на всички клинични пътеки по инфекциозни болести с 10 процента, както следва:
КП 226 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години – от 520 на 572 лв.
КП 227 Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 г. – от 520 на 572 лв.
КП 228 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 г. – от 429 на 472 лв.
КП 229 Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 г. – от 429 на 472 лв.
КП 230 Остър вирусен хепатит А и Е – от 1000 на 1100 лв.
КП 231 Остър вирусен хепатит В, С и D – от 1161 на 1277 лв.
КП 232 Паразитози – от 415 на 457 лв.
КП 233 Покривни инфекции – от 415 на 457 лв.
КП 234 Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения – от 443 на 487 лв.
КП 235 Вирусни хеморагични трески– от 908на 1000 лв.
Така предложените цени завишават стойността на дейностите с около 1.980 млн. лв.
4.2. Предлагаме да се увеличи цената на КП 104. Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 г. - от 497 на 600 лв.
Така предложената цена завишава стойността на дейностите с около 3.987 млн. лв.
Общо завишение в БП – Клинични пътеки – 5.967 млн. лв.

Процедурно, Надзорният съвет на НЗОК трябва да се събере на свое заседание и да гласува тези предложения, или да ги отхвърли. По закон, НРД трябва да бъде подписан до последния работен ден на тази година. Решението на Събора беше изпратено на ръководството и НС на НЗОК.
БЛС очаква още и Наредба №40 на МЗ, където да бъде включена като нова пътека самостоятелното лечение на муковисцидозата и още две нови пътеки, които касаят вродени малформации при деца от 0 до 1 год. в хирургията и кардиохирургията, но тези допълнителни дейности нямат отношение към подписването на НРД.

 
62-РИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС ЗАПОЧНА СВОЯТА РАБОТА
Събота, 20 Декември 2014 12:37

altПри регистрирани 235 делегати и наличие на кворум, 62-ри Извънреден събор за приемане или отхвърляне на НРД-2015 започна своята работа. Гости на Събора бяха министърът на здравеопазването д-р Петър Москов и двамата зам.-министри д-р Ваньо Шарков и д-р Бойко Пенков, както и подуправителят на НЗОК д-р Динчо Генев. „Благодаря за конструктивната позиция на Лекарския съюз, философията на Министерството на здравеопазването е, че политиките трябва да се съгласуват с гилдията”, каза министър Москов и призова делегатите на Събора да дадат мандат на ръководството на Лекарския съюз да подпише Рамковия договор за 2015 г., за да влезе по този начин като страна от споразумението за стабилност през идната година.
Съборът продължи своята работа с представяне на договорените промени в частите ПИПМ, СИМП и болнична помощ. Тази година текстовата част на Договора ще се гласува отделно от частта, засягаща цени и обеми.

 
ДЕПУТАТИТЕ ПРИЕХА БЮДЖЕТА НА НЗОК НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ С НОВ ТЕКСТ В ЗАКОНА, ЧАСТ ОТ РЕЗЕРВА НА КАСАТА БЕШЕ РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ПЕРА ПРЕДВАРИТЕЛНО
Петък, 19 Декември 2014 16:41

altС въвеждане на нов текст в Закона за бюджета на НЗОК, днес депутатите фиксираха парите, които могат да бъдат изхарчени от резерва на институцията догодина. Така Надзорът на касата може да отблокира авансово до 5 млн. лв. за ПИМП, 5 млн.лв. за медико-диагностични дейности и до 10 млн. лв. за СИМП. Болниците могат да получат до 170 млн. лв. „Това е таванът, който Надзорният съвет на касата може да изхарчи за болнична помощ и представлява 95% от касовото изпълнение за тази година“- каза министър Москов и го квалифицира като „дисциплина”.
Управляващите смятат, че този текст позволява да се изпълни заложеното в стратегията за реформа в сектора и ще даде възможност в средната на следващата година да бъдат прехвърлени някои дейности от болничната в извънболничната помощ. Опозицията смята точно обратното – че текстът ще върже ръцете на министъра за реформи, защото в него се залагат суми, които при прехвърляне на дейности от болничната в доболничната помощ, може да не стигнат.
На предстоящия Събор на БЛС, който ще се проведе утре, делегатите от първичната и специализираната помощ ще трябва да се съгласят с горните увеличения, а тези от болничната помощ – с 80 млн.лв. по-малко. Само тогава НРД – 2015 ще бъде подписан.

 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД ЗА 62-РИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪБОР НА БЛС
Сряда, 17 Декември 2014 16:44

altПредварителният дневен ред на 62-ри Извънреден събор, който ще се проведе на 20 декември 2014 г. (събота), е както следва:

08.00-09.30ч.
Регистрация на делегатите
09.30-10.00ч.
Откриване на 62-ри Извънреден събор на БЛС, проверка на кворума и доклад на Мандатната комисия
Модератор - д-р Цв. Райчинов
10.00-11.30ч.
1.Представяне на договорените промени в част ПИМП на НРД 2015 
Модератори: д-р К.Еленски, д-р Д.Тачова, д-р Д.Чинарска, д-р Д.Петров, д-р М.Райкова 
11.30-13.00ч. 
2.Представяне на договорените промени в част СИМП на НРД 2015 
Модератори: д-р Г.Павлова, д-р Св.Дачев, д-р Д.Ленков, д-р Д.Петров, д-р М.Райкова 
13.00-13.30ч.
Обяд
13.30-15.00ч. 
3.Представяне на договорените промени в част БОЛНИЧНА ПОМОЩ на НРД 2015 
Модератори: д-р Юл. Йорданов, проф. Б.Китов, проф. П. Панчев, доц. Л. Хавезова, д-р Ж.Желязков, д-р Цв.Цветков, д-р Д.Петров, д-р М.Райкова 
15.00-16.00ч. 
4.Гласуване на мандат за подписване на НРД 2015
Модератори: д-р Цв.Райчинов, д-р Юл.Йорданов, д-р К.Еленски 
Гласуване на договорени цени и обеми към НРД 2015
Модератори: д-р Цв.Райчинов, д-р Юл.Йорданов, д-р К.Еленски 
16.00-17.00ч. 
5. Разни 

Проколи от съвместните заседания между УС на БЛС и НС на НЗОК:

от 17 декември 2014 - ТУК:

от 16 декември 2014 - ТУК:

от 13 декември 2014 - ТУК:

от 11 декември 2014 - ТУК:

 от 19 ноември 2014 - ТУК:

 
ДНЕШНИТЕ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ БЛС И НЗОК ЗА ЦЕНИ И ОБЕМИ – БЕЗ РЕЗУЛТАТ
Сряда, 17 Декември 2014 16:36

altaltСлед като на вчерашната среща между УС на БЛС и представители на касата преговори на практика нямаше, поради присъствието само на двама души от Надзорния съвет на НЗОК, днес преговорите бяха подновени от 10 ч. сутринта. Предложението на Лекарския съюз беше свързано с увеличение на цените на някои дейности и процедури в клинични пътеки, които Надзорният съвет на касата отказа.
„За да се изпълни предложението на Лекарския съюз, бюджетът трябва да се увеличи с още 12 млн.лв.” – каза председателят на Надзора Кирил Ананиев. „Ние предложихме компромисен вариант за повишение с 5 млн.лв., но от БЛС не се съгласиха. През 2015 г. не се очаква дефицит в бюджета на касата и няма да има намаление на цените и обемите на медицинските дейности.”– добави още той.
От своя страна председателят на БЛС д-р Цв. Райчинов прогнозира, че през следващата година бюджетът на НЗОК ще има дефицит от близо 150 млн. лв., тъй като през тази година има увеличение на обемите за почти всички дейности, а бюджетът за 2015 г. е намален с 80 млн.лв. Той изказа още и мнението, че при тези параметри на договореностите до момента, Съборът на БЛС едва ли ще даде правомощия за подписване на НРД-2015.

 
НРД-2015 - ДОГОВОРЕНИ ТЕКСТОВЕ И ПАРАМЕТРИ МЕЖДУ УС НА БЛС И НС НА НЗОК
Понеделник, 15 Декември 2014 17:03

altaltДоговорените текстове и параметри между Управителния съвет на Български лекарски съюз и Надзорния съвет на Националната здравносигурителна каса можете да видите ТУК:

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 263

Регионални колегии

Новини от колегиите

Ако търсите информация от нашите регионални колегии, посетете техните уебсайтове. Тук ще намерите списък с връзки към тях.  Повече

Контакти с рег. колегии

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на РК. Може да направите запитване от директната форма за контакт със съответната колегия. Повече

Международни партньори

Европейска асоциация

Български лекарски съюз в пълноправен член на Постоянния Комитет на Европейските Лекари (CPME) – организация, в която членуват 30 лекарски съюза и камари от Европа. Повече

Проекти

Интернет връзки

Тази секция Ви предоставяме информация за връзки към медицински бази данни; медицински портали; информация от МНЗ, НЗОК и други държавни и непревителствени организации.

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

За контакти

Информация за контакти с УС на БЛС

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на Управителните и консултативни органи на БЛС. Може да направите запитване към всеки от членовете на УС и КС посредством директната форма за контакт. Повече

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design