Търсене в сайта / Search

credoweb logo

webbanner konferencia nevrohirurgia

actavis tm c
Банер

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
БЛС ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАДАВА ВЪПРОСИ НА ЗДРАВНАТА КАСА
Петък, 26 Август 2016 18:15

bls with border siteЛекарският съюз изпрати писмо, в което са зададени редица въпроси, свързани с работата на медиците. Този път те са заради неясните процедури при изписване на пациенти, преминали стационарно лечение в психиатричните отделения.
Въпросите вижте: ТУК

БЛС информира НЗОК и за проблеми в работата за електронното отчитане.
Повече подробности: ТУК

 
РЛК-ПЛОВДИВ С ПИСМО ДО ПАРЛАМЕНТА
Петък, 26 Август 2016 18:04

Пловдивската лекарска колегия изпрати писмо до парламентарните комисии, които имат отношение към здравеопазването. В него медиците излагат проблеми на системата и предлагат свое виждане за решаването им.
Писмото вижте: ТУК

 
ТРАДИЦИОННАТА „ЧИЛОВА АКАДЕМИЯ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА
Четвъртък, 25 Август 2016 12:52

altРайонна колегия Смолян провежда поредното издание на научния симпозиум  „ЧИЛОВА АКАДЕМИЯ” - традиционно мероприятие, посветено на един от създателите на българската медицинска наука – професор д-р Константин Чилов.
Форумът ще се състои от 7 до 9 октомври в к.к.Пампорово – Апарт хотел „Камелия“.
Лице за контакти: д-р Йорданка Казакова – тел. 0988837921, e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 
ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА И РЛК-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧЕСТВАХА ДЕНЯ НА СПАСЕНИЕТО
Сряда, 17 Август 2016 15:31

rlk vt 4estva 15 08 2016 1Точно в 12 часа, в деня на Успение Богородично, както стана традиция в годините от 2005 г. насам, с вой на сирени на линейки и едноминутно мълчание медици от областната болница във Велико Търново и Районната лекарска колегия почетоха паметта на патрона си д-р Стефан Черкезов и колегите си, починали в изпълнение на хуманния си дълг.
Повече подробности: ТУК

 
ЛЕКАРИТЕ ПОЧЕТОХА ЗАГИНАЛИТЕ СИ КОЛЕГИ С МИНУТА МЪЛЧАНИЕ
Понеделник, 15 Август 2016 13:35

den na spasenieto 15 08 2016С едноминутно мълчание и пуснати сирени на линейките медици в цялата страна почетоха загиналите си колеги на 15 август – Деня на спасението. От името на БЛС, пред Паметника на медицинските чинове, загинали във войните, венци поднесоха проф. д-р Огнян Хаджийски – зам.-председател на Лекарския съюз пред ВМА, и д-р Стоян Борисов – главен секретар на Съюза. На тържествената церемония присъстваха зам.-министър Ваньо Шарков, генерал-майор чл.-кор. проф. д-р Николай Петров и др. Д-р Тотко Найденов, гл. редактор на в. „Български лекар”, цитира и данни на Световната здравна организация, според които до момента над 600 медици са загинали във войната в Сирия, а други 500 са починали след заразяване с ебола от пациентите им. Д-р Найденов е поел и инициативата Денят на спасението да започне да се отбелязва в цял свят. За целта още утре той ще изпрати отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в което настоява премиерът да предложи на СЗО и организацията „Лекари без граници” деня за международен. (Писмото до премиера с предложението вижте ТУК)
Датата е избрана заради подвига на 26-годишния лекар на великотърновското село Стрелец д-р Стефан Черкезов, който на този ден през 1963 г. спасява 47 пътници от пламнал автобус и умира от тежките си изгаряния.
Над 130 лекари и 15 медсестри са починали по време на работа от изтощение или вследствие на заразяване от болестите на своите пациенти. В това число влизат и загиналите при катастрофи с линейки на път към болен, сочат данните на БЛС.
За първи път Ден на спасението е организиран през 2005 г. С решение на Министерски съвет той се официализира през 2012 г.

 
БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГА
Понеделник, 08 Август 2016 16:23

Във връзка с необходимостта от избор на изпълнител на услуга с предмет „Изграждане на цялостна стратегия за комуникация на БЛС с медиите и обществеността, както и последващ контрол върху изпълнението”, с оглед постигане на основната цел на Възложителя за изграждане на положителен облик на съсловната организация в обществото, Ви каним да представите оферта за участие във връзка с изграждането и провеждането на общностна визия за комуникацията на БЛС с медиите и общественостга, за изграждане на положителен съсловен и членски облик, както и за повишаване на информираността на обществото за осъществяваните от БЛС нормативно възложени функции, съгласно изброените по-долу изисквания:
1. Ред и начин за провеждане на процедурата:
Процедурата по избор на изпълнител ще бъде проведена на два етапа, както следва:
      1.1. Предварителен подбор:
    Желаещите да участват в конкурсната процедура да подадат изискуемите от Възложителя документи по т. 4 от обявата за извършване на предварителен подбор, в запечатан и непрозрачен плик.
      1.2. Събеседване:
На основание ИЗВЪРШВАНЕ на съпоставка между изискуемите и представени от участниците документи и оценка на приложените проекти на предложения за изпълнение на поръчката, Възложителят ще покани класираните на първите три места участници за провеждане на събеседване.
2. Оценка на офертите и класиране на кандидатите:
Възложителят ще определи за изпълнител на услугата въз основа на постьпилите оферти, според критерия икономически най-изгодната оферта, предложена за изпълнение на поръчка.
З. Представяне на документите за участие:
Всички изискуеми документи за участие се представя в запечатан плик на адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, ет. 2 , деловодство на БАС. Върху плика се посочват името на фирмата и предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът се завежда с деловоден номер и дата на постьпването, в срок от 10 дни, считано от публикуване на обявата.
4. Изискуеми документи:
1. Заявление за участие и удостоверение за регистрация БУЛСТАТ/ ЕИК;
2. Професионална биография и представяне;
З. Декларация, че кандидатьт не е осьден с влязла в сила присъда, обявен в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Декларация, че кандидатьт няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
5. Декларация, че кандидатът или участникът не е в открито производство по несъстоятелност, не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.
6. Списък на специалистите, ангажирани към изпълнение на поръчката, с професионална автобиография;
7. Ценова оферта за изпълнение на поръчката, с посочване на месечна цена за изпълнение на услугата, без;
8. Кратка анотация за PR стратегия на БЛС;
9. Референции, доказващи опит в сферата на здравеопазването;
10. Други: референции, сертификати, препоръки.
5. Срок на изпълнение на услугата: 1 година, считано от датата на подписване на договор.
Изискуемите документи се подават в запечатан плик, до 17.00 часа на 17.08.2016 г. в деловодството на БЛС, гр. София, бул. „Акад.Иван Гешов” № 15, ет. 2.

Копие на оригиналната обява можете да видите: ТУК

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 322

Регионални колегии

Новини от колегиите

Ако търсите информация от нашите регионални колегии, посетете техните уебсайтове. Тук ще намерите списък с връзки към тях.  Повече

Контакти с рег. колегии

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на РК. Може да направите запитване от директната форма за контакт със съответната колегия. Повече

Международни партньори

Европейска асоциация

Български лекарски съюз в пълноправен член на Постоянния Комитет на Европейските Лекари (CPME) – организация, в която членуват 30 лекарски съюза и камари от Европа. Повече

Проекти

Интернет връзки

Тази секция Ви предоставяме информация за връзки към медицински бази данни; медицински портали; информация от МНЗ, НЗОК и други държавни и непревителствени организации.

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

За контакти

Информация за контакти с УС на БЛС

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на Управителните и консултативни органи на БЛС. Може да направите запитване към всеки от членовете на УС и КС посредством директната форма за контакт. Повече

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design