Търсене в сайта / Search
banner 2 konference bls
 Информация за конференцията: ТУК
Регистрация за участие: ТУК

lili

obyava asset

actavis tm c

ДКЦ "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

 
 
 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
следните лекари специалисти: ортопед, ендокринолог, гастроентериолог,
лекар клинична лаборатория,
уролог, рентгенолог,
кардиолог със завършен курс по екокардиография
ЗА КОНТАКТИ:
0888 913 357 - д-р Партенов, управител
dkc_sgp@abv.bg

ЛЕКАР ЕКСПЕРТ

НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
 
ЛЕКАРИ ЕКСПЕРТИ С ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ И НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТ ГОДИНИ ТРУДОВ СТАЖ ПО МЕДИЦИНА В СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИ:
ВЪТРЕШНИ, КАРДИОЛОГИЧНИ, ОРТОПЕДИЧНИ, НЕВРОЛОГИЧНИ, УНГ, БЕЛОДРОБНИ И ОЧНИ БОЛЕСТИ

ПРОУЧВАНЕ

УЧАСТВАЙТЕ В РЕГИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ ЗА МИГРАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ - ТУК


БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

baner grip

Банер

Обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
ТЪРСЯТ РАБОТА ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА „ЮРЕС”|ШВЕЦИЯ И ГЕРМАНИЯ НАЙ-ДОСТЪПНИ ЗА МЕДИЦИТЕ НИ|СКАНДИНАВЦИ ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТНА КВАРТИРА И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ
Петък, 07 Декември 2012 11:59

МАРИАНА ТОДОРОВА

Швеция, Дания и Германия се оказват най-достъпните държави за българските медици. Справка в общата европейска мрежа за набиране на персонал „Юрес” показва, че болниците в тези страни изпитват най-голям недостиг на кадри и така нашенците по-лесно биха се реализирали. Освен това скандинавците предлагат за медиците от други държави езикови курсове и безплатни квартири, които иначе биха изяли сериозна част от доходите.
Виж целия текст
 
РК ПЛЕВЕН ОЧАКВА ОТ ВСИЧКИ КОЛЕГИИ КОНСТРУКТИВНА РАБОТА НА ПРЕДСТОЯЩИЯ СЪБОР
Четвъртък, 06 Декември 2012 16:45

  О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

     ДО ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ КОЛЕГИИ НА БЛС

     Уважаеми колеги, на заседание на УС на РЛК гр. Плевен проведено на 04.12.2012 год. взехме РЕШЕНИЕ, с което апелираме за масово присъствие на 56 Извънреден събор на БЛС - 14-16.12.2012 год. гр. Пловдив, чиито дневен ред  макар и примерен  е уповестен. С цел постигане лигитимност на решенията ние апелираме към конструктивност, деловитост и разум, за да можем да решим стоящите пред нас проблеми. За  целта, нека да не губим  ценно време в промени на дневния ред, с което да пилеем емоционална енергия, а да работим за благото на всички.


04.12.2012 год.                         УС НА РЛК - ПЛЕВЕН

 
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ
Четвъртък, 06 Декември 2012 12:34
До  Председателя на УС на БЛС
Д-р Цветан Райчинов
До  членовете на УС на БЛС
До членовете на НАСИМП

До всички колеги гласували ми доверие като Заместник Председател на УС на БЛС за втори мандат
 
Отворено писмо
   от

Д-р Георги Ставракев -Зам. председател на УС на БЛС  и Председател на  УС на Националната асоциация на специалистите от извънболничната медицинска помощ-НАСИМП

Уважаеми Д-р Райчинов,
Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваната на  05.12.2012г. информация от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия съм длъжен да Ви представя следните уточнения:
По време и в рамките на отбиване на военната ми служба в периода 1984-85-та година, съвпаднал с така наречения „възродителен процес” наистина съм работил по някои оперативни задачи и операции на тогавашните структури на военното контраразузнаване (ВКР) като инцидентното ми скромно участие бе продиктувано  от абсолютната ми увереност, че по този начин мога да съдействам за бързото разкриване на извършителите на грозен и особено опасен терористичен акт, а именно-бомбения атентат на Централната  жп гара в Пловдив през 1984г, при който имаше и човешки жертви-загина 1 жена, а  42 души бяха ранени, както и за предотвратяването на бъдещи такива. Ако някои си е помислил , че  с това обстоятелство от моята биография, от което не се срамувам, имайки пред вид гореизложените факти, ще ме компрометира като публична личност,  или като част от настоящото ръководството на УС на БЛС, и ще промени твърдото ми поведението при  отстояваните от мен до момента принципни позиции в защита на съсловните и професионални интереси на лекарите в България, дълбоко ще го разочаровам.Тук е моментът да заявя ,че след  като напуснах казармата през 1985г., не съм изпълнявал абсолютно по никакъв начин други задачи, нито съм заемал длъжности  в рамките на тези структури.Не членувам и не  съм бил член на никаква партия.
Ако все пак ръководството на БЛС и делегатите на Събора преценят, че моето по  нататъшно участие в ръководните структури на БЛС  би довело до дискредитиране или компрометиране  на съсловната ни организация  и  би намалило възможностите ни за адекватно отстояване на съсловните интереси и позиции пред  МЗ, НЗОК, Комисията по здравеопазване към Парламента и всички останали институции, считайте това отворено писмо и за безсрочно подадена оставка, която да бъде обсъдена и гласувана чрез поискан от мен вот на доверие на предстоящия Събор на БЛС в Пловдив.

05.12.2012г.                                                   С уважение: Д-р Георги Ставракев
 
БЛС ПРЕДСТАВИ СВОЯТА ВИЗИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Сряда, 05 Декември 2012 10:34

На проведената кръгла маса, посветена на електронното здравеопазване, зам.председателят на БЛС д-р Г.Ставракев представи в своя презентация  виждането на съсловната организация за реалното състояние на ел.здравеопазване, за намеренията и очакванията, които очертават бъдещото му развитие.
В своето изложение д-р Ставракев констатира, че в момента има наличие на бази данни  на  електронни медицински записи  и регистри с различен формат и структура, поддържани от лечебните заведения на ПИМП, СИМП, БП, лаборатории, НЗОК, МЗ и др. Между тях обаче, липсва връзка. Няма практически действащо електронно досие на пациента, електронна рецепта, както и възможност за дистанционен преизбор на личен лекар чрез електронен формуляр. Липсва и  действащо дистанционно електронно отчитане на договорните партньори към НЗОК. Няма също и възможност за директен обмен на медицинска информация между изпълнителите на медицински услуги, от една страна, и между тях и НЗОК, от друга.
Основният въпрос, който трябва да реши ел.здравеопазване е свързан с изграждане на уеббазиран национален здравен портал за онлайн достъп и директен обмен на електрони медицински записи между изпълнителите на медицински услуги и между тях и здравната администрация на всички нива. Очакванията от системата са свързани най-вече с доизграждане и интегриране на регистрите на МЗ, НЗОК, НОИ, и БЛС с възможност за своевременен обмен на необходимата текуща информация за целите на отчетността, контрола, анализа и прогнозирането на необходимите здравни, професионални и финансови ресурси. Това веднага ще доведе до рязко подобряване на качеството и своевременния достъп до адекватни медицински услуги от страна на ЗЗОЛ. Безусловно ще бъде  намален и рискът от медицински или системни грешки при тяхното обслужване – казва в заключение   д-р Ставракев.

С ЦЯЛАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК:

 
БЛС И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОДПИСАХА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЕТИЧНИ НОРМИ
Вторник, 04 Декември 2012 11:42
 
 
 
 
 
 Със съвместна Декларация на Българския лекарски съюз и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България бяха изчистени всички ПРИНЦИПИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ, които в последните години поставяха под съмнение етиката на българските лекари при контакта им с лекарствените производители.
„ От съществено значение е сътрудничеството между медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия да бъде основано на общи принципи, за да се гарантира съблюдаването на високи етични стандарти, защитата на правата на пациентите и да се отговори на очакванията на обществото, като в същото време се осигури независимостта на двете страни при провеждането на тези дейности.... За да се осигури независимост и почтеност при сътрудничеството между страните, е необходима пълна прозрачност, следователно всякакви отношения, които са свързани, или могат да бъдат възприети като свързани, с наличие на конфликт на интереси, трябва да бъдат регламентирани и публични.”- се казва в преамбюла на документа. Областите, в които ще действа Декларацията са свързани с информацията, рекламата и промоцията на регистрирани за употреба в страната лекарствени продукти, със срещи, които са организирани или спонсорирани от фармацевтичната индустрия, с клиничните изпитвания, неинтервенционални проучвания и консултантската дейност, която оказват лекарите на различните компании.
С ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК:
 
ЛЕКАРИТЕ ОТ СТРАНАТА ДАВАТ ПОДКРЕПА ЗА УС НА БЛС|ДА СЕ СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ – НАСТОЯВАТ ОТ РК СЛИВЕН В СВОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ
Вторник, 04 Декември 2012 10:50


ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ
УС на РК на БЛС гр.Сливен

Управителния съвет на РК на БЛС-Сливен, декларира, че застава изцяло зад становището на УС на БЛС-централно ръководство относно НРД-2012. Подкрепя исканията отправени към управляващите институции и най-вече към МФ и министър Дянков за спазване на законите на страната, решенията на съда и собствените си обещания.

                                                                                                                                                                                         Председател:Д-р Н.Иванов

Подкрепа беше получена и от РК Враца, РК Перник, РК Кърджали, РК Пловдив, РК Ловеч, РК Благоевград, РК Добрич, РК Стара Загора и РК Сливен.

 
Още статии...
<< Начало < Предишна 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Следваща > Край >>

Страница 131 от 300

Регионални колегии

Новини от колегиите

Ако търсите информация от нашите регионални колегии, посетете техните уебсайтове. Тук ще намерите списък с връзки към тях.  Повече

Контакти с рег. колегии

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на РК. Може да направите запитване от директната форма за контакт със съответната колегия. Повече

Международни партньори

Европейска асоциация

Български лекарски съюз в пълноправен член на Постоянния Комитет на Европейските Лекари (CPME) – организация, в която членуват 30 лекарски съюза и камари от Европа. Повече

Проекти

Интернет връзки

Тази секция Ви предоставяме информация за връзки към медицински бази данни; медицински портали; информация от МНЗ, НЗОК и други държавни и непревителствени организации.

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

За контакти

Информация за контакти с УС на БЛС

Тук ще получите информация за интернет страниците, адресите, телефони, факсове, имейли на Управителните и консултативни органи на БЛС. Може да направите запитване към всеки от членовете на УС и КС посредством директната форма за контакт. Повече

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design