Търсене в сайта / Search

Актуално

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

pfizer logo detail

РАБОТА В ЧУЖБИНА

 
DOCTORS AND NURSES NEEDED TO WORK IN UK, IRELAND AND DUBAI
Banner
Banner

Последни публикации

БЛС СТАРТИРА

КАМПАНИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА
poster 70x50sm kampaniq za grip 2014 preview 11
 
Повече подробности тук:
 
 

Обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
"ПУЛСС" (ПРАКТИЧЕСКИ УВОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ) PDF Print
Thursday, 29 July 2010 08:59
There are no translations available.

Проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2014”.  
Проектът започна на 10 юли 2009 г. и е с продължителност 29 месеца - до 10.12.2011 г.
Общата стойност на проекта  е 6 258 653, 64 лева.
 Целта на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, особено на уязвими групи от населението чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ.  Проектът предвижда изпълнение на мерки, насочени към повишаване професионалния капацитет и въвеждане на добри клинични практики в сферата на спешната медицинска помощ.
Целевата група на проекта е медицински и немедицински персонал в 28 центрове за спешна медицинска помощ и техните филиала, участващ пряко в дейностите на спешната помощ, т.е. над 6 500 души персонал от центровете за спешна медицинска помощ.
В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:
    * изготвяне на информация за подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ: анализ на потребностите от обучение, база данни на персонала в спешната медицинска помощ и неговата квалификация и база данни за преподаватели в областта на спешната медицина;
    * изготвяне и разпространение на протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина;
    * проучване и прилагане на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ;
    * разработване програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ. Ще бъдат изготвени три типа програми за обучение на целия персонал, участващ в процеса на предоставяне на спешна медицинска помощ:
- учебна програма за лекари – 40 часа (5 дни);
- учебна програма за медицински специалисти – 40 часа (5 дни);
- учебна програма за шофьори – 20 часа (3 дни);
    * изготвяне медицински стандарт по спешна медицина;
    * разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина, която ще съдържа всички информационни материали, разработени за целите на проекта и методологична информация - за медицински специалисти и за специалисти извън системата на здравеопазването с линк към интернет страницата на МЗ;
    * провеждане на обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ (най-малко 6 500 души: 1 500 лекари, 2 500 медицински специалисти, 2 500 шофьори и друг персонал. Обучението ще се провежда по предварително изготвените програми. Освен конвенционалния начин за обучение ще се ползва и дистанционно теоретично обучение, основащо се на въвеждането на системата MООDLE. Практическото обучение ще се провежда от водещи в областта на спешната медицина преподаватели-специалисти в предварително избрани болнични заведения и съгласно създадената база данни преподаватели. Ще бъде доставен хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение в 28 центрове за спешна медицинска помощ и в центровете за обучение по проекта.
Цялостно управление и администриране на проекта се изпълнява от Министерство на здравеопазването.
Изпълнителите на всички дейности се избират при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ, когато се финансират със средства от ЕС.  
 
Кратко описание на проекта  Свали файл:
Времеви график  Свали файл:
Предстоящи дейности  Свали файл:
Контакти  Свали файл:
 

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design