Търсене в сайта / Search

credoweb logo

webbanner konferencia nevrohirurgia

Banner
actavis tm c
grip
Banner

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА БЛС

ДАРЕТЕ ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА!
ИЗПРАТЕТЕ SMS НА 17 777
с текст "FOND"
средставата отиват към
Център "Фонд за лечение на деца"

обява

kamena small
„КАМЕНА” ВЕЛИНГРАД - ОБНОВЕНА, КРАСИВА, С МИНЕРАЛЕН БАСЕЙН
 
ДОГОВОР НА БЛС ОСИГУРЯВА ПРЕКРАСНА ПОЧИВКА
"ПУЛСС" (ПРАКТИЧЕСКИ УВОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ) PDF Print
Thursday, 29 July 2010 08:59
There are no translations available.

Проект BG051РО001-6.02.02 ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния) е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2014”.  
Проектът започна на 10 юли 2009 г. и е с продължителност 29 месеца - до 10.12.2011 г.
Общата стойност на проекта  е 6 258 653, 64 лева.
 Целта на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, особено на уязвими групи от населението чрез подобряване знанията и уменията на персонала на спешната медицинска помощ.  Проектът предвижда изпълнение на мерки, насочени към повишаване професионалния капацитет и въвеждане на добри клинични практики в сферата на спешната медицинска помощ.
Целевата група на проекта е медицински и немедицински персонал в 28 центрове за спешна медицинска помощ и техните филиала, участващ пряко в дейностите на спешната помощ, т.е. над 6 500 души персонал от центровете за спешна медицинска помощ.
В рамките на проекта се предвиждат следните дейности:
    * изготвяне на информация за подкрепа на процеса на обучение на персонала на спешна медицинска помощ: анализ на потребностите от обучение, база данни на персонала в спешната медицинска помощ и неговата квалификация и база данни за преподаватели в областта на спешната медицина;
    * изготвяне и разпространение на протоколи (алгоритми) за клинично поведение в спешната медицина;
    * проучване и прилагане на добри европейски практики в сферата на спешната медицинска помощ;
    * разработване програма за обучение, осигуряваща надграждащи знания и умения на целия медицински персонал в сферата на спешната медицинска помощ. Ще бъдат изготвени три типа програми за обучение на целия персонал, участващ в процеса на предоставяне на спешна медицинска помощ:
- учебна програма за лекари – 40 часа (5 дни);
- учебна програма за медицински специалисти – 40 часа (5 дни);
- учебна програма за шофьори – 20 часа (3 дни);
    * изготвяне медицински стандарт по спешна медицина;
    * разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо обучение по спешна медицина, която ще съдържа всички информационни материали, разработени за целите на проекта и методологична информация - за медицински специалисти и за специалисти извън системата на здравеопазването с линк към интернет страницата на МЗ;
    * провеждане на обучение на персонала от центровете за спешна медицинска помощ (най-малко 6 500 души: 1 500 лекари, 2 500 медицински специалисти, 2 500 шофьори и друг персонал. Обучението ще се провежда по предварително изготвените програми. Освен конвенционалния начин за обучение ще се ползва и дистанционно теоретично обучение, основащо се на въвеждането на системата MООDLE. Практическото обучение ще се провежда от водещи в областта на спешната медицина преподаватели-специалисти в предварително избрани болнични заведения и съгласно създадената база данни преподаватели. Ще бъде доставен хардуер и софтуер за надграждащо обучение и манекени за обучение в 28 центрове за спешна медицинска помощ и в центровете за обучение по проекта.
Цялостно управление и администриране на проекта се изпълнява от Министерство на здравеопазването.
Изпълнителите на всички дейности се избират при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и правилата за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ, когато се финансират със средства от ЕС.  
 
Кратко описание на проекта  Свали файл:
Времеви график  Свали файл:
Предстоящи дейности  Свали файл:
Контакти  Свали файл:
 

Quo Vadis

Quo Vadis - издание на БЛС

Вестник “Quo Vadis” излиза от 2000 г. в пълноцветен печат, формат А3, периодичност – 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба.
Абонати на изданието преди всичко са членовете на БЛС. Част от абонамента се извършва директно  от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи”  и частни фирми.
Вестникът третира актуалните проблеми на медицинското съсловие, отразява събития, свързани с болничната и извънболничната  помощ, включва анализи и интервюта. Вестник “Quo Vadis” публикува уникални материали за историята на Българската медицина и на лекарското съсловие. Дава трибуна за публицистични изяви на медиците.

 

 

Организации, в които БЛС членува

blank blank blank blank blank blank

Хипократова клетва: В името на Аполон - лечителя, в името на Хигия, в името на Панацея и в името на всички богове и богини.
© 2009-2012 Български лекарски съюз. All rights reserved!
Fast-Design